Sverige
Europe
Netherland
Finland
Norge
Germany
Till Kassan
Färg: {{row.Color}}
Storlek: {{row.Size}}
{{feeRow.Name}}
Antal: {{feeRow.Quantity}} {{feeRow.FormattedValue}}
{{row.PrintRow.Text}}
{{row.PrintRow.Name}}
Antal: {{row.PrintRow.Quantity}} {{row.PrintRow.FormattedValue}}
{{addonRow.Name}}
Antal: {{addonRow.Quantity}} {{addonRow.FormattedValue}}

 

Solvatten, rent och varmt vatten, Uganda

Solvatten är en svensk uppfinning som renar och värmer vatten. Produkten räddar liv då den effektivt förhindrar spridning av vattenburna sjukdomar. Genom att kombinera flera väldokumenterade metoder för vattenrening kan Solvatten ge mellan 11-33 liter drickbart vatten per dag, liksom varmt vatten att använda för såväl personlig hygien som för andra syften. Samtidigt ger Solvatten klimatnytta genom att minska behovet av ved, träkol och andra bränslen.Projektet initierades 2013 av ZeroMission och Solvatten gemensamt. Tillsammans med myclimate och Ecotrust erbjuder vi klimatkompensation genom Solvatten. Projektet är validerat och certifierat i enlighet med certifieringen Gold Standard.

 

Solspisar på Madagaskar

Jakten på ny jordbruksmark, timmer och ved i Madagaskar hotar de unika ekosystemen. Enligt WWF täcktes ungefär 90 procent av ön med skog i början på 1900-talet. Idag finns knappt 10 procent kvar. För att minska koldioxidutsläppen och motverka den avskogningen på Madagaskar, tillverkas och distribueras effektiva spisar och klimatvänliga solspisar. I projektet planterar man också två träd för varje sålt kokkärl. Organisationen ADES (Association pour le Développement de l’Energy Solaire) har producerat solspisen i Madagaskar sedan 2002 och säljer dem till ett reducerat pris till lokala hushåll. Sedan 2010 har projektet utvidgat sin verksamhet till hela ön och inkluderar även effektiva kokplattor som kompletterar solspisen om solen inte skiner. Idag erbjuder ADES en portfölj av nio olika sol- och effektiva spismodeller för hushåll och kommersiella kunder såsom skolor, barnhem och sjukhus. Projektet driver nio produktions- och distributionsverkstäder för att hantera kunder i hela Madagaskar.

 

Biogasanläggningar i Indonesion

I Indonesien är användningen av ved och kostsamma fossila bränslen för matlagning och uppvärmning av vatten utbredd. Syftet med projektet är att installera småskaliga biogasanläggningar för hushåll med boskapsdjur som en hållbart energikälla för matlagning och belysning. Projektet är lokaliserat på ön Bali där huvudsakligen grisgödsel används för att producera biogas. Rötresten från produktionen används som en värdefull organisk gödselmedel som kan användas för att förbättra skördar. Förutom utsläpp som undviks från förbränning av ved och fossila bränslen leder projektet till utsläppsminskningar genom tillvaratagandet av grisgödsel som annars släpper ut metan vid fermentering. Rötresten från biogasproduktionen ersätter också kemiska gödselmedel och dess utsläpp från produktion och transport. Projektet har sedan projektstart installerat 18400 biogasanläggningar och undvikit förbränningen av ca 63 000 ton ved.